Cezayir’de İthalatı Düzenleyecek Bir Yüksek Konsey Kurulması

Cezayir Cumhurbaşkanı’nın verdiği talimata binaen; halihazırda Ticaret Bakanlığı uhdesinde yürütülen ithalat politikalarını belirlemek, yerel üretimi artırmak suretiyle ithalata bağımlılığı azaltmak ve ulusal piyasa için ithal edilmesi gerekli ürünlere ilişkin kararları almak üzere Başbakanlık bünyesinde bir Yüksek Konsey kurulacaktır.