Bazı Çelik Ürünlerinde Tarife Oranı Değişikliği

22.11.2021 tarihli Meksika Federal Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak 23.11.2021 tarihinde yürürlüğe giren Kararname ile; 72 ve 73 Armonize Sistem fasıllarında yer alan demir-çelik sektöründeki tarife pozisyonlarında;

22.11.2021 tarihli Meksika Federal Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak 23.11.2021 tarihinde yürürlüğe giren Kararname ile; 72 ve 73 Armonize Sistem fasıllarında yer alan demir-çelik sektöründeki tarife pozisyonlarında; dünya çelik piyasasındaki gelişmeler, pandeminin olumsuz ekonomik etkileri, ABD'nin yürürlüğe koyduğu Section 232 önlemleri ve Meksika çelik endüstrisinin toparlanmasına elverişli koşulların oluşturulması gibi etmenler göz önünde bulundurularak; Kararname'de listelenen gümrük tarife kodları bazında gümrük tarifelerinin %15 olarak yeniden tesis edilmesine karar verildiği, anılan Kararname ile demir-çelik sektörlerinde Meksika'nın uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin 29.06.2022 tarihine kadar devam edeceği, anılan tarihten itibaren ise gümrük tarifelerinin listeler bazında belirlenen farklı tarihler itibarıyla kademeli olarak indirileceği bildirilmişti.


Bu defa, 29.6.2022 tarihli Meksika Federal Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren Kararname ile 22.11.2021 tarihli Kararnamenin “Geçici” başlıklı bölümünde belirtilen yürürlük sürelerinin, tarife oranlarına bağlı olarak 2023 yılı ile 2024 yılına ötelendiği görülmüştür.