Gümrükleme Hizmetleri

İthalat Ve İhracat İşlemleri, Dış Ticaret İşlemleri, Menşe Tespiti, Dolaşım Belgeleri Ve Menşe Sertifika Hizmetleri, GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) Belirleme, Transit Rejimi İşlemleri, Serbest Bölge İşlemleri, Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri, Gümrük Mevzuatının Ve Kanunun Takibiyle Değişikliklerin Bildirilmesi, Geçici İthalat Rejimi İşlemleri, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi İşlemleri, Gümrük Antrepo Rejimi İşlemleri, Dış Ticarette Standardizasyon İşlemleri, E-Gümrükleme, E-Arşiv, Kurye, Mevzuat Ve Benzeri İşlemler.


www.onelgumruk.com